องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 ซอยบุญชอบ ตำบลพลสงคราม ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]99
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 สายหนองนา ซอย 3 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]103
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 สายหัวคู 1/1 [ 23 เม.ย. 2564 ]100
124 ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา ม.5 สายบ้านหญ้าคา-บ้านนหองหัวแรด ม.6 [ 19 เม.ย. 2564 ]105
125 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 19 เม.ย. 2564 ]103
126 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) [ 19 เม.ย. 2564 ]104
127 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 19 เม.ย. 2564 ]102
128 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ประจำปี 2564 (แบบ EGP) [ 19 เม.ย. 2564 ]98
129 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10 ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]107
130 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10 ซอยบ้านนางพัง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]111
131 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ 2 สายฉางเกษตรถึงบ้านนายปริญญา ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]108
132 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเปราะหอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2564 ]103
133 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 ซอยบุญชอบ ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]106
134 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 สายหนองนา ซอย 3 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]111
135 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 สายหัวคู 1/1 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]107
136 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านหญ้าคา-บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 มี.ค. 2564 ]107
137 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ ๓ สายบ้านโคกเปราะหอม - นามาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2564 ]109
138 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ 8 ซอยเตือนพลกรัง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]107
139 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายบ้านนางสมจิตร-บ้านนางสุทน ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]105
140 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายกลางบ้าน ซอย 1 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]107
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20