องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายบ้านดอนบุตาโพธิ์-หญ้าคา

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนบุตาโพธิ์   หมู่ที่  14  สายบ้านดอนบุตาโพธิ์-หญ้าคา  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  895.00 ตารางเมตร  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายบ้านดอนบุตาโพธิ์-หญ้าคา
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2562