องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 187 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง [ 23 พ.ค. 2566 ]4
2 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 11 เม.ย. 2566 ]6
3 รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 27 มี.ค. 2566 ]12
4 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน [ 27 มี.ค. 2566 ]9
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเป็นภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก [ 16 มี.ค. 2566 ]14
6 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]20
7 ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงครามว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]12
8 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 3 พ.ย. 2565 ]30
9 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]34
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]35
11 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]252
12 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 [ 16 ก.ค. 2564 ]32
13 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2564 ]69
14 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 6 ม.ค. 2564 ]63
15 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 6 ม.ค. 2564 ]65
16 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]206
17 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]186
18 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 9 ต.ค. 2563 ]216
19 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]62
20 ชอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]161
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10