องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ สำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิค19 [ 29 ก.ค. 2563 ]3
2 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 14 ก.ค. 2563 ]9
3 นโยบายบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 1 ก.ค. 2563 ]7
4 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]12
5 ประกาศรับโอน (ย้าย) [ 17 เม.ย. 2563 ]13
6 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]5
7 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดศื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]89
8 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]12
9 ประกาศแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 29 ม.ค. 2563 ]47
10 ประกาศแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 29 ม.ค. 2563 ]43
11 ประกาศแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 29 ม.ค. 2563 ]50
12 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]3
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 16 ธ.ค. 2562 ]12
14 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]13
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]74
16 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]78
17 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]82
18 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]80
19 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]69
20 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9