องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 27 ธ.ค. 2564 ]30
2 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลใหรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 27 ธ.ค. 2564 ]25
3 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]159
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ก.ย. 2564 ]145
5 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]152
6 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]147
7 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 30 เม.ย. 2564 ]141
8 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 21 เม.ย. 2564 ]151
9 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 29 มี.ค. 2564 ]27
10 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม [ 26 มี.ค. 2564 ]136
11 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.พ. 2564 ]132
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 18 ก.พ. 2564 ]135
13 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]135
14 การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]136
15 รับสมครงานคนพิการ [ 7 ม.ค. 2564 ]32
16 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 6 ม.ค. 2564 ]27
17 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ม.ค. 2564 ]29
18 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข [ 6 ม.ค. 2564 ]29
19 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง [ 6 ม.ค. 2564 ]29
20 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง [ 6 ม.ค. 2564 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11