องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน  หินคลุก  บ้านดอนมะเหลื่อม  หมู่ที่  13  สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซาก  ปรับเกรดถนนเดิม  พร้อมลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  570  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 199.50  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2564