องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สายหลังวัดเสลา – ถนนสายมะค่าบ้านเกรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนน  หินคลุก  บ้านเสลา  หมู่ที่ 4  สายหลังวัดเสลา – ถนนสายมะค่าบ้านเกรียม  ปรับเกรดถนนเดิม  พร้อมลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  580  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตร    หินคลุกไม่น้อยกว่า      232  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตาม       แบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สายหลังวัดเสลา – ถนนสายมะค่าบ้านเกรียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ค. 2563