องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนบ้านหนองนา หมู่ที่ 9 สายอิสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนน  หินคลุก  บ้านหนองนา  หมู่ที่ 9 สายอิสานเขียว  ปรับเกรดถนนเดิม  พร้อมลงหินคลุก  ขนาดกว้าง 3.50  เมตร  ยาว  1,100  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  385 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนบ้านหนองนา หมู่ที่ 9 สายอิสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มิ.ย. 2563