องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ 14 สายบ้านผู้ช่วยปราโมทย์-วัด ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนบุตาโพธิ์  หมู่  14  สายบ้านผู้ช่วยปราโมทย์-วัด  ตำบลพลสงคราม  ปริมาณงาน  ปรับเกรดถนนเดิม  ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  235.00  เมตร     หนา 0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  940.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง  0.50  เมตร  ทั้งสองข้าง  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.       พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ 14 สายบ้านผู้ช่วยปราโมทย์-วัด ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.พ. 2564