องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 ซอยอำนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนน  หินคลุก  บ้านดอนมะเหลื่อม  หมู่ที่  13  ซอยอำนวย  ปรับเกรดถนนเดิม  พร้อมลงหินคลุก  ขนาดกว้าง     4.00 เมตร ยาว 650 เมตร หนา  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  260  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 ซอยอำนวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2563