องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คlสล. บ้านหญ้าคา หมู่ ๕ สายบ้านหญ้าคา - บ้านหนองหัวแรด ม.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ ๕ สายบ้านหญ้าคา - บ้านหนองหัวแรด ม.๖

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คlสล. บ้านหญ้าคา หมู่ ๕ สายบ้านหญ้าคา - บ้านหนองหัวแรด ม.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2564