องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย  7  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว  134.00 เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า      469.00  ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด)  งบประมาณ  250,000.-บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2562