องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านพลสงคราม สายลำห้วยโคก

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  2  บ้านพลสงคราม  สายลำห้วยโคก  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร  ยาว 104.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 470.25 ตารางเมตร ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด)

งบประมาณ  250,000.-บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านพลสงคราม สายลำห้วยโคก
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 มี.ค. 2562