องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 สายนานายอิ่ม-คลองอิสานเขียว

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านหนองสรวง  หมู่ที่  12  สายนานายอิ่ม-คลองอิสานเขียว  ปรับเกรดถนนเดิม  พร้อมลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,040.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า   416.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 สายนานายอิ่ม-คลองอิสานเขียว
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2564