องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอนบ้าน ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  228.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  เทหูช้างปริมาณพื้นที่  4.00  ตารางเมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  916.00  ตารางเมตร  พร้อมลงดินลูกรังไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.     พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  496,000.-บาท      เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2563