องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 บ้านหนองนา

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างฝาย  น้ำล้น  หมู่ที่ 9  บ้านหนองนา  ขนาดความกว้างสันฝาย  6.00  เมตร  ยาว  24.00  เมตร  สันฝายสูง  2.50  เมตร   (รายละเอียดตามแบบ  อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  520,000.-บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 9 บ้านหนองนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2562