องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายคุ้มบ้านใหม่ ซอย 3

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านมะรุม  หมู่ที่ 7  สายคุ้มบ้านใหม่  ซอย  3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      ปริมาณงานปรับเกรดถนนดินเดิมพร้อมเทคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร  ยาว  228.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  เทคอนกรีตหูช้างปริมาณพื้นที่   8  ตารางเมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า  920.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน    1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  491,000.-บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายคุ้มบ้านใหม่ ซอย 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2562