องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายพลสงคราม-บ้านโคกเปราะหอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

    รายละเอียดข่าว

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายพลสงคราม-บ้านโคกเปราะหอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

    เอกสารประกอบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายพลสงคราม-บ้านโคกเปราะหอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2562