องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ 8 ซอยเตือนพลกรัง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านดอนแฝก  หมู่  8  ซอยเตือนพลกรัง  ตำบลพลสงคราม  ปริมาณงาน   ปรับเกรดถนนเดิม   ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  83.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  332.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง   0.00-0.50  เมตร  ทั้งสองด้าน  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ 8 ซอยเตือนพลกรัง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2564