องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 สายแยกนาเกลือ – นานายเสงี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 สายแยกนาเกลือ – นานายเสงี่ยม ปรับเกรดถนนเดิม พร้อมลงหินคลุก     ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  488  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า     170.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 สายแยกนาเกลือ – นานายเสงี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2563