องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายเลียบลำห้วยละเลิง – ห้วยกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนน  หินคลุก  บ้านดอนแฝกพัฒนา  หมู่ที่  15  สายเลียบลำห้วยละเลิง - ห้วยกลาง  ปรับเกรดถนนเดิม  พร้อมลง  หินคลุก  ขนาดกว้าง    4.00  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  120 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายเลียบลำห้วยละเลิง – ห้วยกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2563