องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพลสงคราม  หมู่ที่  2  สายลำห้วยโคก  ปรับเกรดถนนเดิม  ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  4.50  เมตร  ยาว  160.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  720.00  ตารางเมตร  พร้อมไหล่ทางดินลูกรังกว้าง  0.50  เมตร  ทั้งสองข้าง  พร้อมป้ายโครงการ   และป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2564