องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 สายโนนกระสัง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองนา  หมู่ที่  9  สายโนนกระสัง  ปรับเกรดพื้นที่ทางถนนเดิมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  228.00  เมตร  หนา   0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีต      ไม่น้อยกว่า  912.00  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)  งบประมาณ  487,000.-บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 สายโนนกระสัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ย. 2562