องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 สายเลียบคลองดอนมันกระซาก

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมันกระซาก  หมู่ที่  10  สายเลียบคลองดอนมันกระซาก  ตามรายละเอียดดังนี้

     - ปรับเกรดถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว  800.00  เมตร  หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  3,200.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร         หนา 0.10  เมตร  รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  320.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมวางท่อ  คสล. Ø              1.00 x 1.00  เมตร  จำนวน  6  ท่อน  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  245,000.-บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 สายเลียบคลองดอนมันกระซาก
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2562