องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา ปรับเกรดพื้นทางถนนเดิม  ก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  226.00 เมตร  หนา 0.15  เมตร  เทคอนกรีตหูช้าง  ปริมาณพื้นที่  9.00  ตารางเมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  913.00  ตารางเมตร   พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  487,000.-บาท  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2563