องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ 12 สายเลียบสระโตพรหม (ต่อเนื่อง) ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองสรวง  หมู่ 12  สายเลียบสระโตพรหม (ต่อเนื่อง) ตำบลพลสงคราม  ปริมาณงาน  ปรับเกรดถนนเดิม  ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  148.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  518.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง  0.00-0.50  เมตร   ทั้งสองด้าน  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ 12 สายเลียบสระโตพรหม (ต่อเนื่อง) ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.พ. 2564