องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะรุม-ดอนแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะรุม-ดอนแฝก ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  74.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมหูช้างปริมาณพื้นที่  36.00  ตารางเมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 406.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่กว้าง  0.50  เมตร  ทั้งสองข้าง  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะรุม-ดอนแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2563