องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายคุ้มบ้านใหม่ ซอย 3

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านมะรุม  หมู่ที่  7  สายคุ้มบ้านใหม่ ซอย  3  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร        ยาว 117.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 470.00 ตารางเมตร  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  250,000.-บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายคุ้มบ้านใหม่ ซอย 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2562