องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายบ้านนางสมจิตร-บ้านนางสุทน ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านมะรุม  หมู่  7  สายบ้านนางสมจิตร-บ้านนางสุทน   ตำบลพลสงคราม   ปริมาณงาน   ปรับเกรดถนนเดิม   ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  90.00  เมตร   หนา 0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า   270.00   ตารางเมตร   ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง   0.50   เมตร           ทั้งสองด้าน  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน     อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายบ้านนางสมจิตร-บ้านนางสุทน ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2564