องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ซอยขวัญเวียงสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนน หินคลุก  บ้านมะรุม  หมู่ที่  7  ซอยขวัญเวียงสวัสดิ์  ปรับเกรดถนนเดิม  พร้อมลงหินคลุก  ขนาดกว้าง       4.00 เมตร ยาว 450 เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  180 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ซอยขวัญเวียงสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ค. 2563