องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางถนนหินคลุก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายบ้านนางนเรศ-สวนป่าสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านมะรุม  หมู่ที่  7  สายบ้านนางนเรศ-สวนป่าสาธารณะ  ปรับเกรดถนนเดิม  พร้อมลงหินคลุก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  580  เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  232  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน   1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางถนนหินคลุก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายบ้านนางนเรศ-สวนป่าสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ก.พ. 2564