องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 ซอยบุญชอบ ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองนา  หมู่  9  ซอยบุญชอบ  ตำบลพลสงคราม  ปริมาณงาน  ปรับเกรดถนนเดิม   ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  ยาว  110.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร  หรือมีปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  330.00  ตารางเมตร  ไหล่ทางดินลูกรังกว้าง   0.50  เมตร  ทั้งสองข้าง  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบแปลน  อบต.พลสงครามกำหนด)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 ซอยบุญชอบ ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2564