องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ 3 สายบ้านโคกเปราะหอม-นามาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม  หมู่  3  สายบ้านโคกเปราะหอม–นามาบ  ตำบลพลสงคราม      ปริมาณงาน  ปรับเกรดถนนเดิม  ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกว้าง  5.00  เมตร  ยาว  2,500.00  เมตร    หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร  กว้าง   0.50  เมตร  ทั้งสองข้าง  ท่อ  คสล. Ø 0.60  เมตร  จำนวน  26  ท่อน  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.พลสงครามกำหนด)   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ 3 สายบ้านโคกเปราะหอม-นามาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มี.ค. 2564