องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ 2 สายบ้านนอก ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]111
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ 4 สายบ้านเสลา-ดอนม่วง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]116
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายกลางบ้าน ซอย 1 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]112
104 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายกลางบ้าน ซอย 1 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]111
105 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ 4 สายบ้านเสลา-ดอนม่วง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]110
106 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ 2 สายบ้านนอก ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]109
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 สายคุ้มหนองแหน ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]116
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ 1 สายสระเพลง – เมืองคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]107
109 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 สายคุ้มหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]107
110 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ 1 สายสระเพลง–เมืองคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]107
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10 ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]109
112 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]108
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]111
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]109
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]108
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยทวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]108
117 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) [ 12 ก.ค. 2564 ]126
118 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 12 ก.ค. 2564 ]114
119 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) [ 12 ก.ค. 2564 ]107
120 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 (แบบ EGP) [ 12 ก.ค. 2564 ]110
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22