องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2564 ]28
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]28
83 ประกาศราคากลางถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 สายนานายอิ่ม-คลองอิสานเขียว [ 22 ก.พ. 2564 ]28
84 ประกาศราคากลางถนนหินคลุก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายบ้านนางนเรศ-สวนป่าสาธารณะ [ 19 ก.พ. 2564 ]28
85 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]28
86 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]28
87 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ 14 สายบ้านผู้ช่วยปราโมทย์-วัด ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]28
88 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]28
89 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]28
90 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ 12 สายเลียบสระโตพรหม (ต่อเนื่อง) ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]28
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ 1 สาย นม.1015 ถึงหน้าโรงเรียน (สระเพลงสามัคคี ซอย 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]29
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 สายคุ้มหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]29
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ 8 ซอยธงชัยอิสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]28
94 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ 1 สาย นม.1015 ถึงหน้าโรงเรียน (สระเพลงสามัคคี ซอย 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]28
95 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 สายคุ้มหนองแหน ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]28
96 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ 8 ซอยธงชัยอิสานเขียว ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]28
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ สายนานายโฉ่ถึงปลายทางนานายหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]29
98 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 สายนานายโฉ่ถึงปลายทางนานายหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]27
99 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]28
100 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]28
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17