องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 330 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10 ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]29
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10 ซอยบ้านนางพัง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]29
63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ 2 สายฉางเกษตรถึงบ้านนายปริญญา ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]28
64 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกเปราะหอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 เม.ย. 2564 ]28
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 ซอยบุญชอบ ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]28
66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 สายหนองนา ซอย 3 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]29
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 สายหัวคู 1/1 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]28
68 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 สายบ้านหญ้าคา-บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 มี.ค. 2564 ]29
69 ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ ๓ สายบ้านโคกเปราะหอม - นามาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2564 ]28
70 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ 8 ซอยเตือนพลกรัง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]28
71 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายบ้านนางสมจิตร-บ้านนางสุทน ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]28
72 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายกลางบ้าน ซอย 1 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]28
73 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ 3 สายบ้านโคกเปราะหอม-นามาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มี.ค. 2564 ]28
74 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ 4 สายวัดป่าถึงนานางธูป ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]28
75 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ 4 สายบ้านนายพล ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]29
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายบ้านนางนเรศ-สวนป่าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]28
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]28
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 สายนานายอิ่ม-คลองอิสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2564 ]28
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ 14 สายบ้านผู้ช่วยปราโมทย์-วัด ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]28
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]29
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17