องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 328 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยประจักษ์ร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]20
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถนน คสล. บ้านโคกเปราะหอม หมู่ ๓ สายบ้านโคกเปราะหอม - นามาบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 พ.ค. 2564 ]20
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10 ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]20
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10 ซอยบ้านนางพัง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]20
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ 2 สายฉางเกษตรถึงบ้านนายปริญญา ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]20
46 ประกาสราคากลางถนน คสล.ม.6 สายคุ้มหนองแหน [ 28 เม.ย. 2564 ]20
47 ประกาศราคากลางถนน คสล. บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยประจักษ์ร่วมใจ [ 28 เม.ย. 2564 ]20
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คlสล. บ้านหญ้าคา หมู่ ๕ สายบ้านหญ้าคา - บ้านหนองหัวแรด ม.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 เม.ย. 2564 ]20
49 ประกาสราคากลางก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายศาลตาปู่-เมืองคง [ 26 เม.ย. 2564 ]20
50 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก [ 26 เม.ย. 2564 ]20
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 ซอยบุญชอบ ตำบลพลสงคราม ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]20
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 สายหนองนา ซอย 3 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]20
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ 9 สายหัวคู 1/1 [ 23 เม.ย. 2564 ]20
54 ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา ม.5 สายบ้านหญ้าคา-บ้านนหองหัวแรด ม.6 [ 19 เม.ย. 2564 ]20
55 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 19 เม.ย. 2564 ]20
56 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (แบบ สขร.1) [ 19 เม.ย. 2564 ]20
57 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 19 เม.ย. 2564 ]20
58 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม ประจำปี 2564 (แบบ EGP) [ 19 เม.ย. 2564 ]20
59 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10 ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]20
60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10 ซอยบ้านนางพัง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 เม.ย. 2564 ]20
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17