องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 327 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 (แบบ EGP) [ 12 ก.ค. 2564 ]10
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]12
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยทวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]11
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางเจริญ-บ้านนางแป้ง [ 28 มิ.ย. 2564 ]11
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]12
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]11
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายดอนบุตาโพธิ์-ถนนหัก [ 16 มิ.ย. 2564 ]11
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 ซอยอยู่เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]12
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางเจริญ-บ้านนางแป้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]12
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 ซอยอยู่เจริญ [ 8 มิ.ย. 2564 ]12
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายดอนบุตาโพธิ์-ถนนหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]13
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]12
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]10
34 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2564 ]12
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ ๕ สายบ้านหญ้าคา - บ้านหนองหัวแรด ม.๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2564 ]11
36 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาถนน คสล. บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก [ 19 พ.ค. 2564 ]11
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายคุ้มหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2564 ]11
38 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]10
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล. บ้านสระเพลง ม.1 สายศาลตาปู่-เมืองคง [ 18 พ.ค. 2564 ]11
40 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยประจักษ์ร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2564 ]10
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17