องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 328 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 (สายหนองสรวง-โคกเปราะหอม) [ 20 ก.พ. 2558 ]15
302 ประกาศจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว) โดยวิธีพิเศษ [ 23 ม.ค. 2558 ]17
303 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 15 (ซอยสมานจิตร) [ 23 ธ.ค. 2557 ]16
304 ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 พ.ค. 2557 ]18
305 สอบราคมจ้างเหมารถปรับอากาศ วีไอพี ขนาดไม่เกิน 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน [ 25 ก.พ. 2557 ]15
306 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 [ 16 ม.ค. 2557 ]24
307 ประสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จำนวน 2 ศูนย์ [ 12 ก.ย. 2556 ]15
308 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จำนวน 8 โครงการ [ 18 ก.ค. 2556 ]36
309 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จำนวน 6 โครงการ [ 30 พ.ค. 2556 ]24
310 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านเสลา หมู่ 4 [ 7 พ.ค. 2556 ]15
311 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ 3 ไปบ้านหนองนา หมู่ 12 [ 7 พ.ค. 2556 ]16
312 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านหนองสรวง หมู่ 12 ไปบ้านโคกเปราะหอม หมู่ 3 [ 7 พ.ค. 2556 ]17
313 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลพลสงคราม ราคากลาง 240,000.- บาท [ 4 ก.ย. 2555 ]16
314 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านพลสงคราม [ 21 ก.ค. 2554 ]17
315 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา [ 21 ก.ค. 2554 ]16
316 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนวัด [ 21 ก.ค. 2554 ]15
317 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านมะรุม [ 21 ก.ค. 2554 ]15
318 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแฝกพัฒนา [ 21 ก.ค. 2554 ]17
319 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพลสงคราม [ 21 ก.ค. 2554 ]15
320 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกเปราะหอม-หนองสรวง [ 15 มิ.ย. 2554 ]16
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17