องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 328 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 1 บ้านสระเพลง ซอยร่วมใจสามัคคี [ 22 ส.ค. 2561 ]18
282 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบุตาโพธิ์-บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 14 บานดอนบุตาโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]23
283 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 สายบ้านโคกเปราะหอม-หนองสรวง [ 16 พ.ย. 2559 ]17
284 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 สายบ้านโคกเปราะหอม-พลสงคราม [ 2 พ.ย. 2559 ]16
285 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 สายบ้านโคกเปราะหอม-พลสงคราม [ 2 พ.ย. 2559 ]17
286 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 บ้านพลสงคราม ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 30 พ.ค. 2559 ]17
287 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ 7 บ้านมะรุม [ 26 พ.ค. 2559 ]17
288 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 สายบ้านหนองสรวง-โคกเปราะหอม [ 10 ก.พ. 2559 ]16
289 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนวัด (สายสาดแสงเดือน ซอย1/1 [ 17 เม.ย. 2558 ]18
290 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านมะรุม สายบ้านใหม่ [ 17 เม.ย. 2558 ]17
291 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านมะรุม สายรอบบ้าน ซอย2 [ 17 เม.ย. 2558 ]17
292 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่9 บ้านหนองนา สายโนนกระสัง-ดอนมันกระซาก [ 17 เม.ย. 2558 ]16
293 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองนา ซอยหัวคู [ 7 เม.ย. 2558 ]16
294 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 [ 7 เม.ย. 2558 ]16
295 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 7 เม.ย. 2558 ]19
296 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 [ 27 ก.พ. 2558 ]16
297 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ อบต.พลสงคราม [ 27 ก.พ. 2558 ]18
298 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 27 ก.พ. 2558 ]16
299 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 สายคุ้มหนองหัวแรด [ 20 ก.พ. 2558 ]15
300 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่6 สายคุ้มหนองหัวแรด(ช่วงที่ 2) [ 20 ก.พ. 2558 ]15
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17