องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 426 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศราคากลางถนนหินคลุก บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 สายบ้านนางนเรศ-สวนป่าสาธารณะ [ 19 ก.พ. 2564 ]124
182 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]112
183 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]127
184 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ 14 สายบ้านผู้ช่วยปราโมทย์-วัด ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]109
185 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]107
186 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]110
187 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสรวง หมู่ 12 สายเลียบสระโตพรหม (ต่อเนื่อง) ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]115
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ 1 สาย นม.1015 ถึงหน้าโรงเรียน (สระเพลงสามัคคี ซอย 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]127
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 สายคุ้มหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]126
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ 8 ซอยธงชัยอิสานเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]125
191 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ 1 สาย นม.1015 ถึงหน้าโรงเรียน (สระเพลงสามัคคี ซอย 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]114
192 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 สายคุ้มหนองแหน ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]113
193 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝก หมู่ 8 ซอยธงชัยอิสานเขียว ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]112
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ สายนานายโฉ่ถึงปลายทางนานายหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ม.ค. 2564 ]126
195 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 สายนานายโฉ่ถึงปลายทางนานายหลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]110
196 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]110
197 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]110
198 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]111
199 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 14 ม.ค. 2564 ]113
200 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 21 ธ.ค. 2563 ]110
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22