องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 329 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองไผ่ บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]30
182 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองไผ่ บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 ตำบลพลสงคราม [ 10 มี.ค. 2563 ]29
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระประปา บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]29
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกสระประปา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2563 ]28
185 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลพลสงคราม [ 27 ก.พ. 2563 ]31
186 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา บ้านมะรุม หมู่ที่ 7 ตำบลพลสงคราม [ 26 ก.พ. 2563 ]29
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ก.พ. 2563 ]28
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะรุม-ดอนแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2563 ]28
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]29
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายบ้านดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2563 ]30
191 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ ๔ สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ม.ค. 2563 ]29
192 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะรุม-ดอนแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]29
193 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สายบ้านเสลา-บ้านพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ม.ค. 2563 ]29
194 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอนบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2563 ]29
195 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 สายดอนมะเหลื่อม-ดอนเพกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2563 ]29
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ สายบ้านสระเพลง-บ้านบึง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ธ.ค. 2562 ]29
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมบ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2562 ]31
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายบ้านบุตาโพธิ์-หญ้าคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2562 ]29
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ ๕ สายหญ้าคา-วัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2562 ]29
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ ๙ สายโนนกระสัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2562 ]29
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17