องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 398 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ส.ค. 2565 ]4
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2565 ]3
4 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]7
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 3 [ 2 ส.ค. 2565 ]4
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านเสลา หมู่ที่ 4 จุดประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]18
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 จุดคลองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 จุดลำห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 จุดปรางค์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 ซอยนายสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]13
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ ๑ สายศาลตาปู่-เมืองคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ก.ค. 2565 ]15
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]15
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 ซอยนายสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]13
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายศาลตาปู่-ทางรถไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]13
15 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 จุดลำห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]13
16 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 จุดคลองน้อย [ 28 มิ.ย. 2565 ]16
17 ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 27 มิ.ย. 2565 ]16
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายศาลตาปู่-ทางรถไฟ [ 27 มิ.ย. 2565 ]18
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 สายศาลตาปู่-เมืองคง ตำบลพลสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มิ.ย. 2565 ]19
20 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบ้านเสลา หมู่ที่ 4 จุดประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20