องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 328 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 ตำบลพลสงคราม [ 27 ก.ย. 2564 ]4
2 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 7 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]6
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ 2 สายบ้านนอก ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]5
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ 4 สายบ้านเสลา-ดอนม่วง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]6
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายกลางบ้าน ซอย 1 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]7
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะรุม หมู่ 7 สายกลางบ้าน ซอย 1 ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]6
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ 4 สายบ้านเสลา-ดอนม่วง ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]5
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพลสงคราม หมู่ 2 สายบ้านนอก ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]5
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 สายคุ้มหนองแหน ตำบลพลสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ 1 สายสระเพลง – เมืองคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]6
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวแรด หมู่ 6 สายคุ้มหนองแหน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]9
12 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเพลง หมู่ 1 สายสระเพลง–เมืองคง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]8
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ 10 ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]14
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]17
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]18
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]18
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]17
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยทวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]17
19 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) [ 12 ก.ค. 2564 ]19
20 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 12 ก.ค. 2564 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17