องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 314 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10 ซอยหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]2
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยทวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]2
6 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (แบบ สขร.1) [ 12 ก.ค. 2564 ]3
7 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (แบบ สขร.1) [ 12 ก.ค. 2564 ]2
8 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) [ 12 ก.ค. 2564 ]2
9 การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 (แบบ EGP) [ 12 ก.ค. 2564 ]2
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยบัญชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]2
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนา หมู่ที่ 9 ซอยทวาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]2
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางเจริญ-บ้านนางแป้ง [ 28 มิ.ย. 2564 ]3
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายหัวนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]3
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]2
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายดอนบุตาโพธิ์-ถนนหัก [ 16 มิ.ย. 2564 ]3
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 ซอยอยู่เจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]3
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางเจริญ-บ้านนางแป้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]3
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 ซอยอยู่เจริญ [ 8 มิ.ย. 2564 ]3
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายดอนบุตาโพธิ์-ถนนหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]3
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16