องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 544 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ 14 สายจากโค้งไปบ้้าน อบจ.ปราโมทย์-บ้านนางอิ่ม [ 2 เม.ย. 2567 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 สายเลียบเหมืองหนองกรด [ 26 มี.ค. 2567 ]5
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 สายเลียบลำละเลิง(ฝั่งตะวันออก) [ 26 มี.ค. 2567 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหญ้าคา หมู่ 5 สายนานายโฉ่ [ 25 มี.ค. 2567 ]4
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเสลา หมู่ 4 สายหลังโรงเรียน [ 21 มี.ค. 2567 ]4
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านเสลา หมู่ 4 ซอยหนองม่วง [ 21 มี.ค. 2567 ]3
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ 2 สายลำห้วยเหนือ [ 21 มี.ค. 2567 ]5
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินบ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 สายจากโค้งไปบ้าน อบต.ปราโมทย์-บ้านนางอิ่ม พันกลาง [ 19 มี.ค. 2567 ]16
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 สายนานายโฉ่ [ 19 มี.ค. 2567 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกเปราะหอม หมู่ 3 สายเลียบคลองไผ่ [ 19 มี.ค. 2567 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ 2 แยกถนนพลสงคราม-บ้านโคกเปราะหอม-ถึงนาเกลือ [ 18 มี.ค. 2567 ]2
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายเลียบเหมืองหนองกรด [ 15 มี.ค. 2567 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองนา หมู่ 9 สายโนนกระสัง-ดอนมันกระซาก [ 14 มี.ค. 2567 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ 13 ซอยอำนวย [ 14 มี.ค. 2567 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนวัด หมู่ 11 สายเลียบเหมืองหัวนา [ 14 มี.ค. 2567 ]5
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ 2 สายลำห้วยโคก-บ้านเสมา [ 14 มี.ค. 2567 ]4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองสรวง หมู่ 12 สายแยกนาเกลือ-นานายเสงี่ยม [ 14 มี.ค. 2567 ]5
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 บ้านนายลพ-ถนนลาดยาง [ 13 มี.ค. 2567 ]7
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระเพลง หมู่ 1 บ้านนายลพ-ถนนลาดยาง [ 13 มี.ค. 2567 ]6
20 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลื่ยมบ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 จุดบ้านนายจรูญ [ 11 มี.ค. 2567 ]7
21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลื่ยมบ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 จุดบ้านนายลพ [ 11 มี.ค. 2567 ]11
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.บ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 นานางเนาว์-ลำห้วย [ 11 มี.ค. 2567 ]6
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองสรวง หมู่ที่ 12 สายแยกนาเกลือ-นานายเสงี่ยม [ 11 มี.ค. 2567 ]7
24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 แยกถนนบ้านพลสงคราม-บ้านโคกเปราะหอม-นาเกลือ [ 11 มี.ค. 2567 ]6
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายเลียบคลองไผ่ [ 11 มี.ค. 2567 ]6
26 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายเลียบรำระเริง(ฝั่งตะวันออก) [ 11 มี.ค. 2567 ]7
27 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายเลียบคลองไส้ไก่ [ 11 มี.ค. 2567 ]6
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายรอบคุ้มหนองแหน [ 11 มี.ค. 2567 ]8
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 ซอยเลียบคลองส่งน้ำอิสานเขียว-หนองห่าง [ 6 มี.ค. 2567 ]9
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายลำละเลิง-หนองห่าง [ 6 มี.ค. 2567 ]7
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายหนองห่าง-ลำชะเนียง [ 6 มี.ค. 2567 ]10
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายเลียบเหมืองสำราญ [ 6 มี.ค. 2567 ]7
33 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก-บ้านเสมา [ 5 มี.ค. 2567 ]8
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาพักผู้มาติดต่อราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 21 ก.ย. 2566 ]65
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักผู้มาติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 18 ก.ย. 2566 ]54
36 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระน้ำ บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 5 ก.ย. 2566 ]50
37 ประกาศราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงสระน้ำ บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 31 ส.ค. 2566 ]48
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 ซอยดอนแฝกพัฒนา ซอย 6 (ฝั่งซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]85
39 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ที่ 15 สายดอนแฝกพัฒนา ซอย 6 (ฝั่งซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2566 ]62
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายโม บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2566 ]57
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14