องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10

    รายละเอียดข่าว

ราคากลาง  907,000 บาท ขายเอกสารสอบราคาชุดละ 500 บาท ได้ที่กองคลัง ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558 และวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอโนนสูง) สอบถามทางโทรศัพท์ 044-756400

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองดอนมันกระซาก หมู่ที่ 10
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว :