องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อ

 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
372 ม.1 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 โทร  044-756400  โทรสาร 044-756401
Web Site : WWW.PONSONGKRAM.GO.TH

แผนที่ตั้งอบต.