องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับแก้ไข) [ 22 ก.พ. 2567 ]6
2 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (ประจำปีงบประมาณ 2566) [ 19 ก.พ. 2567 ]3
3 ประกาศ เรื่องการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]21
4 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]8
5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผุ้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]11
6 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]9
7 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]6
8 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายโรงเรียน ลำห้วยโตน [ 30 ม.ค. 2567 ]5
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก [ 30 ม.ค. 2567 ]4
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายคุ้มหนองแหน - นานายหล่อ [ 30 ม.ค. 2567 ]6
12 แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 17 ม.ค. 2567 ]13
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]12
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]13
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น [ 21 ธ.ค. 2566 ]16
16 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]12
17 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]30
18 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 8 ธ.ค. 2566 ]17
19 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 พ.ย. 2566 ]19
20 ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]36
21 ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]20
22 ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]25
23 ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]22
24 ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การขุดดินและถมดิน การบรรทุกดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ. 2566 [ 14 พ.ย. 2566 ]35
25 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 [ 14 พ.ย. 2566 ]35
26 ประกาศยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 27 ต.ค. 2566 ]4
27 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 25 ต.ค. 2566 ]42
28 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 10 ต.ค. 2566 ]70
29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]58
30 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]90
31 รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]37
32 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]41
33 ขอเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 27 ก.ค. 2566 ]45
34 ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกพนักงานจ้างและผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ค. 2566 ]52
35 รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา [ 14 ก.ค. 2566 ]45
36 รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป คนงานทั่วไป [ 14 ก.ค. 2566 ]42
37 ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด [ 5 ก.ค. 2566 ]37
38 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]34
39 ขอเชิญประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 29 มิ.ย. 2566 ]37
40 รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างโดยการสอบคัดเลือก เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็น พนักงานจ้างตามภารกิจ [ 22 มิ.ย. 2566 ]43
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7