องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 274 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 พ.ค. 2567 ]8
2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศ [ 22 เม.ย. 2567 ]9
3 รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]2
4 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]13
5 ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2567 ]20
6 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ 14 มี.ค. 2567 ]20
7 ประกาศผลการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลพลสงครามตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 14 มี.ค. 2567 ]14
8 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 7 มี.ค. 2567 ]21
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม [ 4 มี.ค. 2567 ]59
10 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4) [ 4 มี.ค. 2567 ]17
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายลำละเลิง-หนองห่าง [ 4 มี.ค. 2567 ]15
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายหนองห่าง-ลำชะเนียง [ 4 มี.ค. 2567 ]13
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองนา หมู่ที่ 9 สายโนนกระสัง-ดอนมันกระซาก [ 4 มี.ค. 2567 ]12
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนมะเหลื่อม หมู่ที่ 13 [ 4 มี.ค. 2567 ]14
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายเลียบเหมืองหัวนา [ 28 ก.พ. 2567 ]14
16 ประกาศ เรื่องการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับแก้ไข) [ 22 ก.พ. 2567 ]33
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 สายเลียบเหมืองสำราญ [ 22 ก.พ. 2567 ]17
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระเพลง หมู่ที่ 1 [ 21 ก.พ. 2567 ]13
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนแฝก หมู่ที่ 8 [ 21 ก.พ. 2567 ]7
20 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสลา หมู่ที่ 4 [ 20 ก.พ. 2567 ]12
21 รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน (ประจำปีงบประมาณ 2566) [ 19 ก.พ. 2567 ]16
22 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 [ 12 ก.พ. 2567 ]10
23 ประกาศ เรื่องการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.พ. 2567 ]33
24 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]20
25 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือในโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ และผุ้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]29
26 ประกาศโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]27
27 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]19
28 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]19
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 สายโรงเรียน ลำห้วยโตน [ 30 ม.ค. 2567 ]16
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 สายลำห้วยโคก [ 30 ม.ค. 2567 ]23
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 สายคุ้มหนองแหน - นานายหล่อ [ 30 ม.ค. 2567 ]26
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพลสงคราม หมู่ที่ 2 [ 18 ม.ค. 2567 ]8
33 แจ้งประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 17 ม.ค. 2567 ]25
34 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 6 [ 16 ม.ค. 2567 ]9
35 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบ้านโคกเปราะหอม หมู่ที่ 3 [ 16 ม.ค. 2567 ]8
36 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]23
37 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]25
38 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น [ 21 ธ.ค. 2566 ]33
39 ประกาศแผนการบำรุง ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 18 ธ.ค. 2566 ]1
40 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7