องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านหนองสรวง สายบ้านนายอิ่ม-คลองอิสานเขียว

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้างถนน หินคลุก  หมู่ที่ 12 บ้านหนองสรวง  สายบ้านนายอิ่ม-คลองอิสานเขียว  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร   ปรับเกรดตลอดระยะทางยาว  900.00  เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  4,500.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว  900.00  เมตร  หนา  0.10  เมตร  รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  360.00  ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  250,000.-บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ 12 บ้านหนองสรวง สายบ้านนายอิ่ม-คลองอิสานเขียว
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :