องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา สายหญ้าคา-เสลา

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  5  บ้านหญ้าคา  สายหญ้าคา-เสลา ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50 เมตร   ยาว 1,000.00  เมตร      มีพื้นที่ปรับเกรดไม่น้อยกว่า  3,500.00  ตารางเมตร  พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.50  เมตร  ยาว  1,000.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  350.00 ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย (ตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  305,000.-บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านหญ้าคา สายหญ้าคา-เสลา
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :