องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกเปราะหอม สายโคกเปราะหอม-โนนพฤกษ์

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3 บ้านโคกเปราะหอม  สายโคกเปราะหอม-โนนพฤกษ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง      5.00 เมตร   ยาว  89.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า        447.50  ตารางเมตร  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียด    ตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  250,000.-บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกเปราะหอม สายโคกเปราะหอม-โนนพฤกษ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :