องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านดอนมะเหลื่อม สายดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซาก

    รายละเอียดข่าว

ก่อสร้าง   ถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านดอนมะเหลื่อม สายดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซาก   ขนาดผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทางยาว  500.00  เมตร  เสริมสูง  1.00  เมตร  ปริมาตร   ดินถมไม่น้อยกว่า   2,000.00  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง  3.50  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  175.00  ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)  ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน   1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  259,000.-บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านดอนมะเหลื่อม สายดอนมะเหลื่อม-ดอนมันกระซาก
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :