องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.ponsongkram.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ 14 - บ้านหญ้าคา หมู่ 5 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

    รายละเอียดข่าว

จ้างเหมาก่อสร้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านดอนบุตาโพธิ์  หมู่  14  -  บ้านหญ้าคา  หมู่  5  ตำบลพลสงคราม  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  วางท่อ  PVC  ขนาด  2  นิ้ว  ชั้น  8.5   ยาว  812.00  เมตร  ติดตั้งมิเตอร์วัดน้ำ  2  นิ้ว  จำนวน  1  ชุด  พร้อมอุปกรณ์ประสานระบบ  (ตามแบบ อบต.พลสงครามกำหนด) งบประมาณ  94,000.-บาท    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านดอนบุตาโพธิ์ หมู่ 14 - บ้านหญ้าคา หมู่ 5 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :